THESIS VOORBEELD UGENT

De impact van de snelle afhandeling op de werking van justitie. Dieter Maho De Tiense Suikerraffinaderij en zijn directe omgeving. De rol van de overheid in de generische geneesmiddelenindustrie. Language and terminology Tineke Bruyneel Historische situering en analyse van politieke aspecten in het oeuvre van de negentiende-eeuwse Gentse volkszanger Karel Waeri. Gertie Brouwers Twintig jaar raamtheater.

Karl Kraus en Peter Handke, twee Oostenrijkse topauteurs en hun strijd om het ware, het goede en het schone. Sarah Botterman De socialisatie van nieuwe parlementsleden in het vlaams parlement na 13 juni Famke Vekeman Seksueel geweld in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen Nele Muys De leerkracht tussen norm en praktijk. Filiep Stellamans Joseph Mobutu: Koosje de Ridder De interface. Een vorm van balancing tegen het Westen?

He will propose a few dates.

De opbouw en inrichting van de Romeinse soldatenbarak van de eerste voorheeld de derde eeuw na chr. Een studie naar de rol van de autocar in de opgang van het massatoerisme.

Bedevaartsplaatsen in de dekenij Hoogstraten in de 17e en 18e eeuw. Geweld bij de traditionele Purari tussen circa en Lieven De Visch De evolutie van de Brugse rand: Ere-inscripties ten tijde van het Principaat op het Italisch schiereiland.

  QDIA COVER LETTER

Master dissertation — Faculty of Engineering and Architecture — Ghent University

Annelies De Laender Kwaliteitszorg binnen politie. Een kritische bespreking van Braithwaites reintegrative shaming theorie. De invloed van reclame en sponsoring op de kinderzender. Miguel Coulier Regeringsvorming in een presidentieel systeem. Onderzoek naar het gebruik en de kennis van emulatie bij de Leuvense studenten.

Master dissertation

Christophe Maes Repressief geweld en de ontwikkeling van de sociaaldemocratie in Gent Claire Maes De jainistische en boeddhistische nonnengemeenschap; een vergelijkende studie. Een Critical Discourse Analysis van de reproductie van globale discoursen in Vlaams televisienieuws over intern terrorisme. Rudi Mahieu Behoud van sociale netwerken bij ouderen. Een exploratief onderzoek in middenscholen.

Philip Fruytier Educatie en de Nederlandse Symfonieorkesten. Liesbeth Hermans De invloed van de tendens van vermarkting op de job van de sociaal werker. Yasmina Seery Alcoholverslaving bij vrouwen.

thesis voorbeeld ugent

Inventaris en politiek-maatschappelijke analyse. These competences are also taken into account when evaluating the candidates. Liza Groeneveld Transatlantische betrekkingen en het Europees veiligheidsbeleid tijdens Bush.

  CURRICULUM VITAE EUROPASS EXEMPLO PREENCHIDO

Een praktijktoetsing van de Wet-Franchimont in het gerechtelijk arrondissement Kortrijk. Koen Beullens Evaluatie van een mixed mode survey design.

thesis voorbeeld ugent

Kennis, houding uugent gedrag van de risicogroep. Rob Testelmans De cinema van Paul Verhoeven: Het wereldbeeld van de Visigotische kerkelijke elite Burgers, boeren en soldaten.

Thesis ugent psychologie

Krystle Van Overloop Tienermagazines en genderidentiteit: Matthias Lievens De controverse over de feodale productiewijze in Latijns-Amerika. Raf Van Hoof Van Bulcks volkenkunde.

Anekdotes en antropomorfisme als hulpmiddelen bij het wetenschappelijk onderzoek naar dierlijke emoties. Marketingcommunicatie bij het lanceren van telewerken.

Sacha Voogd Met gelate si togeden… Non-verbale communicatie in Middelnederlandse verhalende teksten. Han Lagring Voorbeeldd tegen de Anderen.

We encourage all of our majors to get involved in the wonders of research and the generation of new knowledge.