THESIS TUNGKOL SA WIKANG BALBAL

Ang maisakatuparan ito ay isang malaking kontribusyon para sa ating bansa upang maging higit na maging malawak ang kakayahan sa pagkikipagkomyunikeyt. Bubulagain tayo, halimbawa, ng mga katawagang eyeglasses para sa dating salitang spectacles, ng pantalon o pants para sa dating trousers. Ang mga kadahilanang nabanggit ang nagbubunsod sa mga mananaliksik at siyentipiko upang magpatuloy na mag-aral at unawain ang teknolohiya ng kompyuter. Naroon ang hangaring malinang ang pagkatuto sa Ingles at sa Filipino upang matamo ang mataas na uri sa pagkatuto. Gaya ng naipahiwatig na, sa kasalukuyan, ang mga konsepto sa komyuter ay naipahayag lamang sa Ingles. Kailangan ang intelektwalisasyon para mabisang magamit ng syensya at teknolohiya.

Ang mahalagang mensaheng ipinapahayag ni Bill Gates ay may malaking implikasyon upang pag-ibayuhin na maintelektwalisa ang Filipino: Upang makibahagi sa e-commerce o pangangalakal sa internet ay kinakailangang matuto ng Ingles o di kaya ay madebelop ang sariling wika upang magkaroon ng mga salitang panumbas sa mga konsepto sa Ingles. Naroon ang hangaring malinang ang pagkatuto sa Ingles at sa Filipino upang matamo ang mataas na uri sa pagkatuto. Kinakailangan sa ating buhay ang isang kompyuter na magiging gabay natin sa paggawa ng mga bagay-bagay, maging sa pinakasimpleng paraan. Dahil din sa hindi pagpigil na pag-unlad nito, nadaragdagan pa ng mga bagong terminolohiya ang lumalawak na bokabularyo ng kompyuter.

Thesis tungkol sa salitang balbal

Ang totoo, mahalaga ang kompyuter sa buhay ng Pilipino. Ang akda ni Joshua Fishman na may titulong Language Modernization ang Planning in Comparison with Other Types of National Modernization and Planning ay malaking ambag sa pagsusuri ng mga suliranin sa intelektwalisasyon ng wika tung,ol ang pagmumungkahi ng mga paraan upang malutas ang mga problemang nasabi.

Mahalaga rin na bigyan ng konsiderasyon ang iba nating mamamayang Pilipino na hindi bihasa sa paggamit ng wikang Ingles.

thesis tungkol sa wikang balbal

Mabilisan ang mga pagbabagong nangyayari rito sa syensya at teknolohiya; sa isang kisapmata lamang, may inobasyon nang ipinakikilala sa sangkatauhan. Kaugnay nito, napagkilala ng risetser na ito ang kahalagahan ng elaborasyong leksikal sa kompyuter sa Filipino mula sa wikang Ingles sa pamamagitan ng dalawang paraan: Anu-ano pang mga dating salitang may mga tradisyunal na kahulugan ang maidaragdag at magbabago?

May mga pagkilos ang mga nasyon na makabuo ng glosari, bilingguwal na diksyunari tulad ng Germany, France, Japan at lalo na ang Vietnam.

  UWO HONOURS SPECIALIZATION IN ENGLISH AND CREATIVE WRITING

Kaugnay ng tinatawag na modernong intelektwalisadong wika, ito ang simple at gamiting depinisyon para kay Sibayan Ang lahat ng ito ay nakasalalay sa pagdebelop at pag-elaboreyt ng mga terminong kompyuter sapagkat ito ang pinanggagalingan ng karamihan ng uri ng karunungan at impormasyon. Ipinaliwanag ng tatlong awtor na kinakailangan ang ganyang pagpapalawak ng leksikon upang makatugon sa mga bagong kahingian ng papaunlad ng mga larangan sa patuklas ng karunungan.

Ang kasalukuyang palisi sa edukasyong bilinggwal ay nagsaaad na ang pagtatamo ng komperens sa Filipino at Wi,ang sa lebel na pambansa sa pamamagitan ng pagtuturo ng dalawang wika at paggamit ng mga ito bilang midyum ng pagtuturo ng dalawang wika at paggamit ng mga ito bilang midyum ng pagtuturo sa lahat ghesis antas ng edukasyon.

Sa mga nabanggit na matuwid, hindi pa epektibong nagagamit ang wikang Filipino sa agham at teknolohiyang kompyuter sapagkat kulang pa sa mga teknikal na termino na kailangan sa larangang paggagamitan. Noongang wikang Filipino ay opisyal na itinadhanang isa sa pangunahing midyum sa pagtuturo sa buong Pilipinas kasabay ang wikang Ingles.

Panimula sa thesis – College Students Essay

Dahil dito, kailangang maging transisyonal lamang ang palising nabanggit at gawing wika ng syensya at teknolohiya ang wikang Filipino upang ganap na maintelektwalisa. Maaari rin sigurong tularan ng Pilipinas ang ganyang hakbang.

May Filipino na para maging midyum sa pagtuturo ng displinang kompyuter. Pagpapalitan ng mga impormasyon at pag-ambag sa kulturang Pilipino — makatutulong sa intelektwalisasyon ang pag-aaral ng mga posibleng paraan sa elaborasyon ng leksikon sa displinang kompyuter.

Kailangan ang intelektwalisasyon para mabisang magamit ng syensya at teknolohiya. Ngunit simula nang nagkaroon ang mga Pilipino ng theesis ukol dito, hindi na nag-aksaya ng panahon ang mga may kakayahang bumili ng kompyuter.

Ang paggamit ng akademiko at pansyentipikong diskors ay isang hudyat tungo tungko, modernasisyon at intelektwalisasyon. Kinakailangan sa ating buhay ang isang kompyuter na magiging gabay natin sa paggawa ng mga bagay-bagay, maging sa pinakasimpleng paraan. Magiging wikang pantulong ang mga wikang Filipino para makahanap sila ng kanilang katungkulan bilang Filipino, at kasanayan sa Ingles sa pagtugon sa pangangailangan ng bansa sa komunidad ng mga nasyon.

  SOAS DISSERTATION DEADLINE 2014

Sa ganitong pangangailangan, nararapat lamang na bumuo ng mga bagay o pamamaraan upang makatugon sa modernisasyon at intelektwalisasyon ng Filipino.

Thesis by Angela Olonan on Prezi Next

Ang kasalukuyang kinakailangan ng wikang Filipino ay makapagbigay ng mga katawagang leksikal sa lahat ng disiplinang syensya, matematika, natural na syensya, larangang pangteknolohiya kompyuter, inehenyeriya. Ang pormal na paggamit ng wikang Filipino bilang midyum ng instruksyon ay makapagpapataas ng pagdebelop nito. May isang eksena sa pelikula na nagpapakita ng gamit ng internet sa pagbili ng kanyang makakain.

Ang pag-uulit-gamit ng mga dating katawagan ay lumikha ng bagong rejister. Kumalap siya ng mga terminong kompyuter sa Ingles.

Panimula sa thesis

Ang maisakatuparan ito ay isang malaking kontribusyon para sa ating bansa upang maging higit na maging malawak ang kakayahan sa pagkikipagkomyunikeyt.

Ang intelektwalisasyon ng wikang kompyuter ay di tulad ng iba sa larangan ng syensya at teknolohiya ngunit ang pagsasakatuparan nito ay maaaring makabawas sa posibleng problemang kakaharapin ng mga taong hindi bihasa sa wikang Ingles at maging sa mga taong Ingles ang pangalawang wika. Log In Sign Up. Ang edukasyong bilinggwal ay magkahiwalay na paggamit ng Filipino at Ingles bilang wikang panturo sa mga tiyak na sabjek na may direktang kinalaman sa kultura, samantalang Ingles ang midyum sa mga aa walang tuwirang wikany sa kultura.

thesis tungkol sa wikang balbal

Language Problems of Developing Nations. Ingles ang wika ng kompyuter Mangyari na kapag teknolohiyang kompyuter ang paksa ng diskusyon hindi maiiwasang banggitin ang Ingles bilang internasyonal na wika ng syensya at teknolohiya. Hindi lamang Pilipinas ang naghahangad na makakuha ng mga pandaigdigang impormasyon. Isa sa mahalagang component ng modernisasyon ng wika ay ang pagdebelop ng mga katangiang istruktural at leksikal, lalo na na sa larangang kompyuter.